A Canle Ética é unha ferramenta que permite comunicar, de maneira confidencial, aquelas actividades potencialmente irregulares que poidan supoñer un incumprimento do Código Ético ou a comisión dun delito na entidade.

En Fundación Labaca consideramos a Canle Ética unha oportunidade de mellora da nosa organización, que permite detectar condutas contrarias aos nosos principios éticos e liquidar posibles dúbidas sobre situacións pouco claras ou ambiguas, que poden comprometer os nosos principios e valores.

Canle Ética

Se desexa poñerse en contacto coa Fundación Labaca a través do noso formulario de contacto, complete os pasos e pulse enviar.

    Step 3