Desde a súa fundación, no ano 1916, a Fundación Labaca tivo o gran obxectivo de mellorar a vida das persoas esquecidas da sociedade.

Outorgar subvencións, bolsas e outro tipo de apoio financeiro similar para a promoción de estudos e actividades relacionadas co obxectivo fundacional, principalmente a favor de persoas, organizacións e institucións con recursos financeiros insuficientes.
Organizar estudos, seminarios, cursos, conferencias, coloquios, exposicións e maquetación ou outra actividade dirixida á educación e a perfección da cidadanía que teña unha base clara nos valores cristiáns.
Promover programas de educación continua para docentes e institucións con recursos financeiros insuficientes.
Promover programas de colaboración con outras entidades ou institucións que compartan os mesmos propósitos fundamentais.
Publicar estudos sobre temas relacionados coa formación educativa nos termos máis amplos.
Promover programas de integración para os estudantes con altas capacidades, diversidade funcional e risco de exclusión social dirixidos tanto a mestres como a estudantes.
Edición e difusión de todo tipo de publicacións relacionadas co cumprimento do fin fundacional.